Orientacyjny cennik usług:

Poniższy cennik jest przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku kompleksowej obsługi, cena kalkulowana jest indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od zakresu świadczonych usług.

Poniższe ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

Ryczałt / karta podatkowa (bez JPK)

 • od 150 zł. netto/m-c

Ryczałt / karta podatkowa + ewidencje VAT (bez JPK)

 • od 200 zł. netto/m-c

Książka przychodów i rozchodów bez VAT

 • do 20 wpisów - od 250 zł. netto/m-c
 • od 21 do 40 wpisów - od 350 zł. netto/m-c
 • od 41 do 60 wpisów - od 450 zł. netto/m-c
 • od 61 ceny ustalane indywidualnie

Książka przychodów i rozchodów + ewidencje VAT (bez JPK)

 • do 20 wpisów - od 300 zł. netto/m-c
 • od 21 do 40 wpisów - od 450 zł. netto/m-c
 • od 41 do 60 wpisów - od 600 zł. netto/m-c
 • od 61 do 80 wpisów - od 750 zł. netto/m-c
 • od 81 do 100 wpisów - od 900 zł. netto/m-c
 • od 101 ceny ustalane indywidualnie

Księgi Handlowe (bez JPK)

 • do 20 wpisów - od 1000 zł. netto/m-c
 • od 21 do 40 wpisów - od 1250 zł. netto/m-c
 • powyżej 41 wpisów ceny ustalane indywidualnie

JPK - Jednolity Plik Kontrolny (obsługa)

 • mikro podatnicy - od 25zł/za plik .xml
 • mali podatnicy - od 50zł/za plik .xml
 • średni podatnicy - od 100zł/za plik .xml

Zamknięcie roku i bilans, PIT roczny

 • opłata jak za ostatni miesiąc roboczy

Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki

 • od 500 zł. netto za sprawozdanie

ZUS właściciela

 • od 30 zł. netto/m-c
 • od 50 zł. netto - założenie kartoteki

Kadry i płace za 1 pracownika (etat i umowy cywilnoprawne, listy płac)

 • od 30 zł. netto/m-c
 • od 50 zł. netto - założenie kartoteki
 • szkolenia BHP - kalkulacja indywidualna w zależności od potrzeb

Rozlicznie roczne osób indywidualnych - PIT

 • dochody krajowe od 100 zł
 • dochody zagraniczne od 200 zł

Pozostałe Usługi

 • regulamin fakturowania — od 500 zł netto
 • biznesplan — od 500 zł netto/za biznesplan
 • sporządzenie wniosku kredytowego — od 500 zł netto/za wniosek
 • rozliczanie dotacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej — kalkulacja indywidualna
 • doradztwo w zakresie rozliczania dotacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (m.in. POKL, WRPO, POIiŚ, PORYBY), weryfikacja dokumentacji konkursowej — od 100 netto za godzinę
 • doradztwo w zakresie zarządzania, księgowości i finansów — od 100 zł netto za godzinę, ryczałt lub kalkulacja indywidualna
 • rejestracja firmy do Ewidencji działalności Gospodarczej — od 200 zł. netto + opłaty dodatkowe
 • rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym — KRS — od 250 zł. netto + opłaty dodatkowe
 • indywidualne ustalenie planu kont wraz z dokumentacją — od 500 zł. netto
 • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego — od 100 zł. netto za sztukę
 • windykacja i sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów — 20 zł. netto za sztukę + koszty przesyłki
 • sporządzenie not odsetkowych — 20 zł. netto za sztukę + koszty przesyłki
 • sporządzenie Not korygujących — 20 zł. netto za sztukę
 • sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu — od 100 zł. netto
 • składanie wniosków o nie zaleganie do US i/lub ZUS — od 20 zł netto za sztukę + opłata skarbowa
 • sporządzanie wniosków o emeryturę do ZUS — od 100 zł netto
 • wdrożenie oprogramowania — kalkulacja indywidualna
 • fotografia — kalkulacja indywidualna
 • outsourcing usług Głównego Księgowego (nadzór księgowy) — kalkulacja indywidualna (średnio 3000zł za miesiąc)
 • outsourcing usług Dyrektora Finansowego — kalkulacja indywidualna
 • doradztwo w zakresie zarządzania — kalkulacja indywidualna
 • szkolenia — kalkulacja indywidualna
 • inne usługi świadczone przez kancelarię — kalkulacja indywidualna.
Powered by FreeBSD Pewered by lighttpd Pewered by 2pro-mile Valid XHTML 1.0! Valid CSS
Słowa Kluczowe:
kancelaria rachunkowa, biuro rachunkowe, usługi finansowo—księgowe, usługi księgowe, usługi rachunkowe, rozliczanie podatników, rozliczenie roczne podatku, książka przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, księgi handlowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, kadry i płace, ewidencja VAT, PIT, CIT, ZUS, PFRON, zarządzanie firmą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, biznesplan, wnioski kredytowe, wdrożenie oprogramowania finansowo—kięgowego, gastronomicznego, obieg dokumentów, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, biuro rachunkowe w Pile, Piła, podatki, podatek od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatek od osób prawnych, Symfonia, Controlling-Systems, LSI Software, gastro, hotel, POS