Outsourcing / Doradztwo:


I. Outsourcing usług Głównego Księgowego (nadzór księgowy)

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola personelu w firmie oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego (zgodnie z zawartą umową). Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Możliwe jest przesunięcia zatrudnienia z firmy macierzystej do firmy outsorcingowej, bez konieczności zmiany miejsca pracy pracowników księgowości. Główną zaletą tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych, ponadto w wielu przypadkach wiąże się to także z ograniczeniem kosztów.

Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • konsultacje i doradztwo księgowe,
 • pomoc podczas kontroli z urzędów,
 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • weryfikację poprawności zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej: deklaracje i sprawozdania finansowe,
 • inne.

II. Outsourcing usług Dyrektora Finansowego

Większość przedsiębiorstw po osiągnięciu odpowiedniej wielkości zaczyna wymagać profesjonalnego wsparcia przy zarządzaniu finansami, szerszego niż jest w stanie zapewnić biuro rachunkowe, czy własna księgowość. Zwykle potrzeba ta pojawia się jeszcze zanim firma może pozwolić sobie na zatrudnienie pełnoetatowego Dyrektora Finansowego (zarówno koszty związane ze stanowiskiem, jak i faktyczne potrzeby czasowe). Ze względu na specyfikę usługi - outsourcing Dyrektora Finansowego - jeden doświadczony konsultant jest w stanie pracować dla kilku przedsiębiorstw, co oznacza znaczące oszczędności finansowe w stosunku do alternatywy zatrudnienia dobrego specjalisty na etat. Ponadto, w wielu małych firmach, nie ma potrzeby zatrudnienia dyrektora finansowego na pełnym etacie.
Rolą Dyrektora Finansowego jest nie tylko nadzorowanie pionu finansowo - księgowego, ale przede wszystkim wspieranie zarządu w zakresie rachunkowości zarządczej, a nie tylko podatkowej.
Oferta outsourcingu Dyrektora Finansowego skierowana jest głównie do firm planujących: szybki rozwój i szukających finansowania, którym często brakuje specjalistów z dziedziny finansów i analiz, czy też firm, w których właściciele potrzebują profesjonalnego wsparcia w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Kompleksowy pakiet outsourcingu może obejmować:

 • nadzór nad personelem finansowo - księgowym,
 • raporty i analizy zarządcze,
 • budżetowanie i comiesięczną kontrolę realizacji budżetu,
 • zarządzanie i planowanie cash flow,
 • planowanie finansowe i strategię,
 • optymalizację podatkową,
 • pozyskiwanie finansowania i współpraca z instytucjami finansowymi (banki, leasingodawcy).
 • restrukturyzację przedsiębiorstw,
 • controlling,
 • okresowe uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu,
 • inne.

III. Doradztwo biznesowe

W zakresie doradztwa biznesowego oferujemy między innymi:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • pomoc przy rejestracji i założeniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie biznesplanów,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • nabór pracowników,
 • controlling,
 • bieżące konsultacje.

IV. Doradztwo - SZKOLENIA

Organizujemy indywidualne szkolenia dla pracowników firm, prowadzone przez nas lub zlecamy przeprowadzenie szkoleń firmom zewnętrznym.
Szkolenia przeważnie dotyczą:

 • finansów i księgowości,
 • obsługi komputera, obsługi pakietu Office.

V. Doradztwo IT

Oferujemy wsparcie w zakresie wyboru systemów informatycznych dla firmy oraz podczas realizacji projektu wdrożeniowego. Usługa kierowana jest do tych Klientów, którzy nie posiadają własnych zasobów lub planują zmianę posiadanego oprogramowania.


VI. Doradztwo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

Usługa jest realizowana przy współpracy z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości - Regionalny Ośrodek EFS w Pile, ul. Grunwaldzka 2

PUNKT KONSULTACYJNY w PILE
Regionalny Ośrodek EFS: info_pila@roEFS.pl tel: +48 67 215 54 34
http://www.warp.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=112&

Powered by FreeBSD Pewered by lighttpd Pewered by 2pro-mile Valid XHTML 1.0! Valid CSS
Słowa Kluczowe:
kancelaria rachunkowa, biuro rachunkowe, usługi finansowo—księgowe, usługi księgowe, usługi rachunkowe, rozliczanie podatników, rozliczenie roczne podatku, książka przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, księgi handlowe, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, kadry i płace, ewidencja VAT, PIT, CIT, ZUS, PFRON, zarządzanie firmą, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, biznesplan, wnioski kredytowe, wdrożenie oprogramowania finansowo—kięgowego, gastronomicznego, obieg dokumentów, usługi informatyczne, usługi fotograficzne, biuro rachunkowe w Pile, Piła, podatki, podatek od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatek od osób prawnych, Symfonia, Controlling-Systems, LSI Software, gastro, hotel, POS